czwartek, 12 września 2013

Wymagania normy ISO 14001 - Polityka środowiskowa


Polityka środowiskowa jest dokumentem, który nadaje kierunek wdrażania i doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego, tak aby możliwa była poprawa niekorzystnego oddziaływania na środowisko. Jest wyrażeniem zobowiązań najwyższego kierownictwa wobec środowiska. Jest swego rodzaju „lokomotywą” systemu.

Wszystkie zobowiązania w niej zawarte muszą być rozwinięte i przełożone na codzienne działania firmy.

Norma wymaga aby w polityce znalazły się trzy konkretne zobowiązania, które stanowią filary polityki oraz jednocześnie systemu zarządzania środowiskowego:

1.       Zobowiązanie do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego, rozumiane jako zobowiązanie do ciągłej poprawy w zakresie oddziaływania na środowisko,

2.       Zobowiązanie do zapobiegania zanieczyszczeniom,

3.       Zobowiązanie do utrzymywania zgodności z prawem ochrony środowiska i innymi uregulowaniami środowiskowymi, które odnoszą się do danej firmy.

Norma wymaga również aby zapewnić, że polityka ma określne cechy:

·         Jest odpowiednia do charakteru organizacji i jej oddziaływań na środowisko oraz stanowi podstawę do wyznaczania i weryfikacji celów środowiskowych.

·         Musi być udokumentowana i przekazana pracownikom w taki sposób, że wszyscy oni zrozumieją, co firma stara się osiągnąć.

·         Deklaracja polityki środowiskowej musi być dostępna dla zainteresowanych stron.

Wdrażanie i nadzorowanie Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz