wtorek, 10 września 2013

Interpretacja wymagań normy ISO 14001

Wymagania normy ISO 14001 są sformułowane dosyć lakonicznie i pozwalają na dużą elastyczność interpretacji. Ułatwia to stosowanie  normy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Duża elastyczność wymagań normy pozwala na dostosowanie systemu zarządzania środowiskowego do specyfiki organizacji.
Struktura wymagań normy opiera się na cyklu ciągłego doskonalenia PDCA (wg Deminga).
Wymagania normy są pogrupowane następująco:
1. Polityka środowiskowa,
2. Planowanie - odpowiednik fazy Plan cyklu Deminga,
3. Wdrażanie i funkcjonowanie - odpowiednik fazy DO cyklu Deminga,
4. Sprawdzanie i działania korygujące - odpowiednik fazy Check cyklu Deminga,
5. Przegląd prowadzony przez kierownictwo - odpowiednik fazy Act cyklu Deminga.

Wstęp do normy informuje o kilku istotnych zagadnieniach:
1. Stosowanie normy jest dobrowolne. w funkcjonowanie systemu należy zaangażować szerokie grono pracowników, a szczególnie całe kierownictwo. W małych i średnich firmach oznacza to wszystkich pracowników.
2. System zarządzania środowiskowego należy zintegrować z ogólnym systemem zarządzania. Norma ma za zadanie pomóc organizacjom w osiąganiu celów środowiskowych jak i ekonomicznych oraz zgodności z wymaganiami prawa. Norma nie podaje żadnych wymagań dotyczących wyników działań na rzecz ochrony środowiska.
3. System zarządzania środowiskowego opiera się na znaczących aspektach środowiskowych, tj. tych elementach działań organizacji, jej wyrobów lub usług, które mogą wzajemnie oddziaływać ze środowiskiem i mieć znaczący na nie wpływ.

Wdrażanie i nadzorowanie Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz